Een crisis zet organisaties en zijn medewerkers onder druk. Je leiderschapsstijl flexibel aanpassen en snel inspelen op de veranderende realiteit is cruciaal.

Tijdens een crisis komt alles op zijn kop te staan. Er is veel onduidelijkheid en dat zorgt voor onzekerheid en spanning. Anderzijds is er ook veel betrokkenheid en bereidwilligheid om er samen het beste van te maken. Medewerkers geven wat ze kunnen op de werkvloer.
Vaak komt de focus te liggen op het operationele, hoe kunnen we de zorg blijven verstrekken, ongeacht de moeilijke omstandigheden waarin we werken. Snel kunnen beslissen op basis van de steeds veranderende realiteit is hierbij van belang.
Ongeacht de hectiek, zal het ook belangrijk zijn om te kijken hoe men hier als organisatie in kan groeien. Iedere crisis heeft immers een groot potentieel. Ontdek hier hoe je als leidinggevende jouw mensen de nodige steun kunt bieden. Meer webinars volgen weldra.

Video

AFLEVERING 1

Leidinggeven in crisistijd

AFLEVERING 2

Leidnggeven in crisistijd